TL四方茶韵茶巾(咖啡色、黄色、红色)

【货号】001529
【规格】1个
【库存量】
福州店:483 个
武夷山分店1:有现货,待查询
武夷山分店2:有现货,待查询

产品介绍

品    】TL四方茶韵茶巾
向您推荐
  • TL长方形茶韵茶巾(黄色、咖啡色、红色)
  • TL高档竹垫(小)
  • TL普通吸水茶巾
  • MY-MR珊瑚绒茶巾