SM-S115三两观音王真空袋

【货号】006570
【价格】11.50
【规格】50个/捆
【库存量】
福州店:2 盒
武夷山分店1:有现货,待查询
武夷山分店2:有现货,待查询
购买数量:

产品介绍

【品  名】   SM-S155三两观音王真空袋          

【数  量】   一捆50张                          

 【颜  色】  红

【规  格】   长28cm、宽7cm、边宽3.7cm             

【用  途】  适用于真空包装

【备  注】   按捆销售,


向您推荐
  • 三两真空袋(金) ¥10.50