SM-B352半斤铁观音真空袋

【货号】008776
【价格】14.00
【规格】50个/捆
【库存量】
福州店:41 捆
武夷山分店1:有现货,待查询
武夷山分店2:有现货,待查询
购买数量:

产品介绍

【品  名】   SM-B352半斤铁观音真空袋          

【数  量】   一捆50张                          

 【颜  色】  绿

【规  格】   长34cm、宽8cm、边宽6cm             

【用  途】  适用于真空包装

【备  注】   按捆销售,向您推荐
  • SM-B152半斤铁观音真空袋 ¥14.00
  • 半斤真空袋(银) ¥12.00
  • SM-B295半斤观音王真空袋 ¥14.00
  • SM-B352半斤铁观音真空袋(红) ¥14.00