DX-A-8454-500克铁观音拉链袋

【货号】004045
【规格】1/张
【库存量】
福州店:1593 个
武夷山分店1:有现货,待查询
武夷山分店2:有现货,待查询

产品介绍

产品名称:DX-A-8454-500克铁观音拉链袋

容       量:一斤

材       质:铝膜

主  体  色:牛皮纸

价       格:0.6元

功       能:密封、轻便、可重复使用。向您推荐
  • DX-Y-8275-500克大红袍拉链袋
  • XL-GPL1002-250克小青柑拉链袋(黑)
  • 牛皮纸纯铝白茶饼拉链袋
  • NY-Z015-250克红茶拉链袋